Olympus Musicus Festival   (Summer Music Festival)

V roce 2012 se zrodila myšlenka uspořádat v souladu s cíli spolku letní hudební festival Summer Musical Festival pro nejtalentovanější studenty letních mistrovských kurzů (Summer Prague Academy), na kterém by vystoupili společně i se svými profesory. Mladí laureáti by tak dostali jedinečnou příležitost a mohli bezprostředně po absolvování letních kurzů představit široké české hudební veřejnosti nově načerpané zkušenosti a znalosti. Festival by se stal díky vysoké kvalitě interpretů velkým přínosem pro každoroční hudební dění nejen v Praze, a získal by své nezastupitelné místo na seznamu důležitých hudebních festivalů pořádaných každoročně v ČR.

V letošním roce se uskuteční již 7. ročník tohoto festivalu. Letos jsme se rozhodli pojmenovat festival přímo podle jména naší pořádající organizace Olympus Musicus Festival, a některé jeho koncerty uspořádat na nových místech či v nových koncertních sálech. Sledujte aktuálně: www.summerfestival.eu