Hlavním cílem spolku je všestranná podpora mladých nadaných interpretů vážné hudby v jejich cestě na hudební Olymp a zprostředkování vysoce kvalitních a nezapomenutelných hudebních zážitků co největšímu okruhu  milovníků vážné hudby v ČR.  

 

K uskutečňování tohoto cíle vyvíjí spolek činnosti v těchto oblastech:

  • Hudba: pořádání koncertů, festivalů, mezinárodních soutěží,
  • Další umělecké oblasti: pořádání výstav, divadelních a tanečních představení
  • Vydavatelská činnost: produkce a vydávání audio a video nahrávek, videoklipů, live koncerty a představení, vydávání odborné literatury, výukových a jiných odborných materiálů…
  • Dobročinná činnost: pořádání charitativních a benefičních koncertů , výchovných a dalších  koncertů pro děti a mládež, hudebních setkávání pro seniory,
  • Vzdělávání mladých umělců:  pořádání letních i celoročních hudebních kurzů, odborných workshopů, sympozií, konferencí, přednášek. Podpora setkávání  mladých hudebníků s renomovanými koncertními mistry a umělci  v rámci ČR, EU i celého světa
  • Spolupráce s hudebními státními a soukromými sbírkami hudebních nástrojů ve prospěch mladých talentů: zprostředkování zapůjčení hudebních nástrojů pro koncertní vystoupení, soutěže a další...
  • Participace na mezinárodním kulturním dění: podpora propojování různých hudebních kultur a projektů, organizace a účast na nejrůznějších multikulturních akcích v rámci EU i ve světě
  • Propagace a prezentace české kultury v rámci EU i dalších částech světa
  • Hudební povědomí: podpora prohlubování hudebního povědomí, hudební vzdělanosti  a vztahu k hudbě napříč celým širokým spektrem aktivních interpretů, jakož i posluchačů a celé široké veřejnosti v ČR, EU i celém světě