Olympus Musicus

    Olympus Musicus z. s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2011. Jejími zakladateli jsou lidé z řad profesionálních aktivních umělců, hudební pedagogové, či lidé se zkušenostmi z pořádání nejrůznějších hudebních a kulturních produkcí. Jejich láska k hudbě je spojila a prostřednictvím Olympus Musicus předávají tuto lásku dále mladým talentovaným hudebníkům. S jejich aktivní účastí dále šíří krásu hudby ve všech jejích podobách jak v České republice, tak i za hranicemi.(Více se o těchto osobnostech dozvíte zde: Odkaz  „Lidé“)